ANALIZA KRYTYCZNA METOD OBLICZANIA USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH W MASZYNACH CIEPLNYCH WIRNIKOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA KRYTYCZNA METOD OBLICZANIA USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH W MASZYNACH CIEPLNYCH WIRNIKOWYCH

Abstrakt

Uszczelnienia labiryntowe są ważnym elementem budowy maszyn cieplnych wirnikowych. Istnieje wiele metod obliczeniowych, pozwalających określić parametry termodynamicznych gazu na długości dławnicy labiryntowej W niniejszej pracy przedstawiona zostanie krytyczna analiza metod obliczania uszczelnień labiryntowych dostępnych w literaturze oraz przykładowe wyniki obliczeń wykonanych metodą wyznaczania linii Fanno i zasady De Saint – Venanta.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 14, strony 97 - 110,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Kaszowski P., Dzida M.: ANALIZA KRYTYCZNA METOD OBLICZANIA USZCZELNIEŃ LABIRYNTOWYCH W MASZYNACH CIEPLNYCH WIRNIKOWYCH// Journal of Polish CIMAC -Vol. 14,iss. 1 (2019), s.97-110
Bibliografia: test
 1. Dursen Eser, Jacob Y. Kazakia; Air Flow In Cavities of Labyrinth Seals, International Journal of Engineering Science, Vol 33, No. 15, pp. 2309 -2326, 1995 otwiera się w nowej karcie
 2. Joachimiak D.; Badanie uszczelnień labiryntowych z upustem;
 3. Praca Doktorska, Politechnika Poznańska, Wydz. Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra techniki Cieplnej, Poznań 2013
 4. Kaszowski P.; Analiza pracy uszczelnień labiryntowych z upustem; Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Gdańska, Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej, Gdańsk 2011
 5. Kaszowski P., Dzida M., Krzyślak P.; Calculation of labyrinth seals with and without diagnostic extraction in fluid flow machines, Polish Maritime Research, No 4(80), 2013, Vol 20, pp. 34 -38 otwiera się w nowej karcie
 6. Kim Namhyo, Rhode David; Refined Turbulence Modeling for Swirl Velocity in Turbomachinery Seals, International Journal of Rotating Machinery, 9: 451 -459, 2003
 7. Krzyślak P.; A method of diagnosing labirynth seals in fluid-flow machines. Polish Maritime Research 3(57) 2008 Vol 15; pp. 38-41 10.2478/v10012-007-0081-2 otwiera się w nowej karcie
 8. Schramm V., Denecke J., Kim S., Wittig S.; Shape Optimization of a Labyrinth Seal Applying the Simulated Annealing Method, International Journal of Rotating Machinery 10(5): 365 -371, 2004 otwiera się w nowej karcie
 9. Trütnovsky K.; Berührungsfreie Dichtungen, Grundlagen und Anwendungen der Strömung durch Spalte und Labirynthe. VDI -VERLAG bh DÜSSELDORF; Verlag des Vereins Deutscher Ingeniuere 1964
 10. WANG Wei-zhe, LIU Ying-zheng, JIANG Pu-ning, CHEN Han-ping; Numerical Analysis of Leakage Flow Through Two Labyrinth Seals, Journal of Hydrodynamics, Ser.B, 2007, 19(1);107- 112
 11. Gamal Eldin, Mohamed Ahmed, Leakage and Rotordynamic Effects of Pocket Damper Seals and See-Through Labyrinth Seals; Phd dissertation Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University 2007
 12. Venard, J. K. and Street, R. L.; ElementaryFluid Mechanics, John Wiley & Sons, New York 1982
 13. Martin; Labyrinth Packings; Engineering January 1908, pp. 35-36 otwiera się w nowej karcie
 14. Egli, A.; The Leakage of Steam through Labyrinth Seals; Transactions of the ASME 57,1935 pp. 115-122
 15. Hodkinson, B.; Estimation of the Leakage through a Labyrinth Gland; Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 141, 1939, pp. 283 -288 otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 75 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi