Analiza kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci sklepów sportowych - raport z badań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci sklepów sportowych - raport z badań

Abstrakt

W artykule podjęto próbę diagnozy kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci handlowej branży artykułów sportowych, posługując się metodą wartości konkurujących zaproponowaną przez Kima Camerona i Roberta Quinna, która pozwala na „pomiar” istniejącej i oczekiwanej kultury organizacyjnej. Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakie działania można podjąć, aby kultura organizacyjna wybranej firmy stała się bardziej przyjazna dla pracownika oraz czy taka zmiana może przyczynić się do sukcesu firmy1.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
e-mentor strony 1 - 5,
ISSN: 1731-6758
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wiśniewski M., Leja K.: Analiza kultury organizacyjnej wybranej placówki sieci sklepów sportowych - raport z badań// e-mentor. -., nr. 3 (60) (2015), s.1-5
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi