Analiza możliwości automatycznego rozpoznawania zachowań zwierząt doświadczalnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości automatycznego rozpoznawania zachowań zwierząt doświadczalnych

Abstrakt

Automatyzacja analizy zachowań zwierząt laboratoryjnych umożliwia szybką i obiektywną ocenę obserwacji. Rozwiązania w istniejących systemach skupiają się na detekcji prostych aspektów zachowań, która jest możliwa dzięki pomiarowi parametrów motorycznych zwierząt, ich punktów charakterystycznych czy kształtu ciała. Jednym z istotnych problemów w dziedzinie rozpoznania zachowań są zachowania złożone, dla których trudno jest zdefiniować opisujące je parametry nawet doświadczonemu obserwatorowi. Kolejnym aspektem są testy socjalne lub grupowe (stadne) podczas których często występuje kontakt między osobnikami skutkujący złączeniem się obserwowanych obiektów na obrazie lub nawet ich częściowym zasłonięciem. W ramach rozprawy zaproponowano 3-etapową metodę segmentacji zwierząt zależną od stopnia złączenia, dla której zaadaptowano i przetestowano algorytmy uczenia maszynowego. Opracowano również metody symulacyjne testów socjalnych. W przeprowadzonych badaniach zweryfikowano także możliwość zdefiniowania deskryptorów zachowań nietypowych wspomagających automatyzację analizy zachowań socjalnych na podstawie obrazów termograficznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 96 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Author(s))

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi