Analiza możliwości koordynacji algorytmów działania regulatora transformatora blokowego i regulatora generatora - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości koordynacji algorytmów działania regulatora transformatora blokowego i regulatora generatora

Abstrakt

Artykuł przedstawia wady i zalety różnych rozwiązań podziału kryteriów regulacji pomiędzy regulator generatora a regulator transformatora blokowego. Rozważania teoretyczne zilustrowane zostały wynikami badań modelowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Acta Energetica nr R. 2, strony 34 - 42,
ISSN: 2300-3022
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zbroński A., Małkowski R., Szczerba Z.: Analiza możliwości koordynacji algorytmów działania regulatora transformatora blokowego i regulatora generatora// Acta Energetica. -Vol. R. 2., nr. nr 4 (2010), s.34-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi