Analiza możliwości odzyskiwania ciepła odpadowego w przemyśle rafineryjnym z wykorzystaniem układów ORC - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości odzyskiwania ciepła odpadowego w przemyśle rafineryjnym z wykorzystaniem układów ORC

Abstrakt

Jednym z najważniejszych zagadnień współczesnej techniki jest poszukiwanie nowych możliwości pozyskiwania energii elektrycznej poprzez zagospodarowanie dotychczas niewykorzystanych lub bezużytecznie marnowanych jej źródeł. Jest to niezwykle ważna kwestia zarówno z ekonomicznego, technologicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. Jednym z przykładów nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie może być zastosowanie układu opartego na obiegu ORC (Organic Rankine Cycle) w celu odzyskiwania procesowego ciepła odpadowego w zakładach przemysłowych. W pracy opisano kompleksowe przygotowania do wprowadzenia technologii ORC w przemyśle rafineryjnym, w którym ciepło procesowe jest bezproduktywnie emitowane, choć mogłoby posłużyć jako dodatkowe źródło energii elektrycznej. Nakreślono proces doboru czynnika roboczego dla takiego układu, wskazano możliwość bezinwazyjnego ulepszenia istniejącej instalacji oraz przeanalizowano potencjalne korzyści ekonomiczne i ekologiczne tego rozwiązania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika strony 321 - 329,
ISSN: 1230-462X
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Ryms M., Pyś T., Lewandowski W., Klugmann-Radziemska E.: Analiza możliwości odzyskiwania ciepła odpadowego w przemyśle rafineryjnym z wykorzystaniem układów ORC// Ekologia i Technika. -., nr. 5 (2012), s.321-329
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 151 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi