Analiza możliwości wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych w warunkach klimatycznych Polski Północnej na podstawie wielomiesięcznego monitoringu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych w warunkach klimatycznych Polski Północnej na podstawie wielomiesięcznego monitoringu

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki analizy wielomiesięcznych danych pomiarowych ze stacji fotowoltaicznej i meteorologicznej z systemem nadążnym, zainstalowanej na dachu budynku Chemii C Politechniki Gdańskiej. Celem analizy było określenie potencjalnych możliwości generowania energii elektrycznej za pomocą modułów fotowoltaicznych w warunkach geograficznych Polski Północnej poprzez: obliczenie energii padającego promieniowania słonecznego w roku pomiarowym dla miasta Gdańska oraz wyznaczenie ilości energii elektrycznej, jaką można uzyskać przy pomocy instalacji modułów fotowoltaicznych z monokrystalicznego i polikrystalicznego krzemu z systemem nadążnym w warunkach geograficznych Gdańska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania nr R.51, strony 32 - 36,
ISSN: 0033-2089
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Klugmann-Radziemska E., Meler P., Rosińska A.: Analiza możliwości wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych w warunkach klimatycznych Polski Północnej na podstawie wielomiesięcznego monitoringu // Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania. -Vol. R.51., nr. nr 5 (2010), s.32-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi