Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania

Abstrakt

Postawiono hipotezę o możliwości oceny właściwości użytkowych ściernic elektrokorundowych do przecinania w sposób zdalny i bezdotykowy, na podstawie numerycznej analizy obrazu pola obróbki ze szczególnym uwzględnieniem głównego strumienia produktów odpadowych procesu. Do analizy przyjęto poziomy jasności barw podstawowych z modelu barw RGB oraz numer koloru, a także udział pola zajętego iskrami. Z analizy statystycznej wynikło, że na 100 analizowanych par zmiennych zależnych i niezależnych, 81% z nich było ze skorelowanych w tym 38% istotnie statystycznie, przy poziomie istotności alfa = 0,05.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej strony 351 - 358
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Biegalski H.: Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania// XXXV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej. Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej/ ed. Piotr Cichosz Wrocław: Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Wrocławskiej, 2012, s.351-358
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi