Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania

Abstrakt

W pracy przedstawiono koncepcję metody zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania. Oparto ją na wynikach numerycznej analizy obrazu w tzw. przestrzeni barw RGB. Ponadto w tej analizie wyznaczany jest numer koloru i udział względny pola całkowitego zajętego iskrami. Wyznaczono współzależności pomiędzy zmiennymi zależnymi-właściwościami użytkowymi ściernic a niezależnymi-parametrami obrazu produktów odpadowych obróbki. W tym celu posłużono się współczynnikiem korelacji rs Spearmana. Stwierdzono, że w 82% istnieje korelacja pomiędzy właściwościami użytkowymi ściernic a parametrami obrazu produktów odpadowych procesu, a w 38% jest ona istotna statystycznie. Świadczy to o celowości dalszych prac w tym zakresie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej strony 351 - 358
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Biegalski H.: Analiza możliwości zdalnej i bezdotykowej oceny właściwości użytkowych ściernic do przecinania// W : Problemy i tendencje rozwoju obróbki ściernej/ ed. pod red. P. Cichosza. Wrocław: Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej, 2012, s.351-358
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi