Analiza Nagrań Ruchu Drogowego w Kontekście Akustycznej Klasyfikacji Typu Pojazdu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza Nagrań Ruchu Drogowego w Kontekście Akustycznej Klasyfikacji Typu Pojazdu

Abstrakt

Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy sygnału fonicznego w kontekście klasyfikacji typu pojazdu. Część teoretyczna zawiera krytyczny przegląd systemów monitorowania ruchu drogowego, w szczególności systemów ITS (Intelginet Transport System). Część praktyczna przedstawia założenia dotyczące przygotowania bazy nagrań testowych, uwzględniających różne scenariusze ruchu drogowego. Zarejestrowane sesje nagraniowe przetworzono, dokonując separacji na próbki zawierające pojedyncze przejazdy. Korzystając z oprogramowania Matlab, przeprowadzono ekstrakcję parametrów sygnałów fonicznych. Dokonano analiz struktury czasowej, jak i częstotliwościowej sygnałów, dzięki czemu uzyskano wektor cech obiektu niezbędny do klasyfikacji typu pojazdu, w kontekście różnych warunków jazdy. W końcowej częśći zaproponowany został klasyfikator, bazujący na maszynie wektorów nośnych. Skuteczność rozwiązania została zweryfikowana za pomocą faktycznych danych pomiarowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Studium Badawcze Młodych Akustyków 2017 strony 33 - 43
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Blaszke M., Zaporowski S., Kurowski A.: Analiza Nagrań Ruchu Drogowego w Kontekście Akustycznej Klasyfikacji Typu Pojazdu// Studium badawcze młodych akustyków 2017 : monografia Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH/ ed. Jarosław Rubacha Kraków: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH, 2018, s.33-43
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi