Analiza niedopasowań podaży absolwentów do potrzeb polskiego rynku pracy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza niedopasowań podaży absolwentów do potrzeb polskiego rynku pracy

Abstrakt

Wyniki różnych badań prowadzonych w Polsce potwierdzają, iż sytuacja absolwentów różnych typów szkół na rynku pracy jest trudna. Znaczna ich część nie może znaleźć zatrudnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Dlatego warto zastanowić się jakie są główne przyczyny zaistniałej sytuacji. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja podaży absolwentów szkół średnich i wyższych w Polsce oraz przedstawienie ich sytuacji na rynku pracy wraz z identyfikacją niedopasowań strukturalnych mających wpływ na sytuację ludzi młodych na rynku pracy. Do analizy wykorzystano materiał źródłowy GUS, którego zgromadzenie i weryfikacja umożliwiła obliczenie miar niedopasowań podaży absolwentów do potrzeb rynku pracy.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy gospodarowania w Polsce. - [praca zbiorowa] strony 206 - 219
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gawrycka M.: Analiza niedopasowań podaży absolwentów do potrzeb polskiego rynku pracy// Problemy gospodarowania w Polsce. - [praca zbiorowa]/ ed. ed. Danuta Kopycińska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński Katedra Mikroekonomii, 2010, s.206-219
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi