Analiza nośności granicznej losowego podłoża pod fundamentem metodami pierwszego rzędu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza nośności granicznej losowego podłoża pod fundamentem metodami pierwszego rzędu

Abstrakt

Praca dotyczy opisu i analizy losowego ośrodka gruntowego metodami pierwszego rzędu. W ujęciu probabilistycznym, efektywną i prostą w użyciu jest tu metoda estymacji momentów, znana jako FOSM (First Order Second Moment). Z kolei w ramach teorii niezawodności konstrukcji, jednym z najskuteczniejszych sposobów analizy jest metoda FORM (First Order Reliability Method). W pracy, krótko omówione obydwie metody i zastosowano je do analizy nośności losowego podłoża gruntowego pod ławą fundamentową. W metodzie FORM wskaźnik niezawodności wyznaczono wykorzystując algorytm gradientowy zaproponowany przez Rackwitza i Feisslera. Rozpatrzono wpływ zmienności parametrów geotechnicznych a także obciążenia na charakterystyki statystyczne jednostkowego oporu granicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB ''Krynica 2006'', Gdańsk -Krynica, 11-16 września 2006 r. : problemy naukowo-badawcze budownictwa. Tom IV. Geotechnika, Inżynieria Komunikacyjna strony 71 - 78
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J.: Analiza nośności granicznej losowego podłoża pod fundamentem metodami pierwszego rzędu// Pięćdziesiąta Druga Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB ''Krynica 2006'', Gdańsk -Krynica, 11-16 września 2006 r. : problemy naukowo-badawcze budownictwa. Tom IV. Geotechnika, Inżynieria Komunikacyjna/ ed. org. konf. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk ; Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa ; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2006, s.71-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi