Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym

Abstrakt

Analiza numeryczna nośności platformy roboczej z gruntu niespoistego na podłożu z gruntu spoistego o niskiej wytrzymałości. Analiza parametryczna uwzględniająca wpływ miąższości platformy oraz kąta tarcia wewnętrznego materiału platformy i wytrzymałości na ścinanie bez odpływu warstwy słabonośnej. Uwzględnienie różnych schematów zniszczenia podłoża metodą kinematyczną z zastosowaniem optymalizacji (Distinct Layout Optimisation). Wykorzystanie wyników badania dylatometrycznego (DMT) do wyznaczenia parametrów geotechnicznych materiału platformy i podłoża spoistego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 477 - 480,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Białek K., Bałachowski L.: Analiza nośności granicznej platformy roboczej na podłożu słabonośnym// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3 (2015), s.477-480
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi