Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych

Abstrakt

Propozycja modelowania MES w przestrzeni 3D grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych (SDP) w gruntach niespoistych, poddanych pionowym obciążeniom statycznym. Uwzględnienie efektów instalacji pali w analizach numerycznych. Analiza efektywności zachowania się grupy pali SDP w zależności od rozstawów pali i wpływu oczepu. Wyznaczenie efektywności pobocznic ηs i podstaw ηb pali w zależności od wartości osiadania oraz lokalizacji pali. Określenie współczynnika osiadania grupy pali R.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 313 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Copyright (Inżynieria Morska i Geotechnika)

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 212 - 219,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kusio T., Krasiński A.: Analiza numeryczna efektywności grupy pali przemieszczeniowych wkręcanych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., iss. 3 (2018), s.212-219
Bibliografia: test
 1. Briaud J. L., Tucker L. M., Ng E.: Axially loaded 5 pile group and single pile in sand. Proceedings of the 12th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 1989, t. 2, 1121-1124. otwiera się w nowej karcie
 2. Cudmani R., Sturm H.: An investigation of the tip resistance in granular and soft soils during static, alternating and dynamic penetration. International symposium on vibratory pile driving and on deep soil vibratory compaction, 2006, 221-231. otwiera się w nowej karcie
 3. Dijkstra J., Broere W., van Tol A. F.: 45 Modelling Displacement Pile Installation In A Finite Element Method. Proceedings of the Second BGA Inter- national Conference on Foundations, ICOF2008. Brown M. J., Bransby M. F., otwiera się w nowej karcie
 4. Brennan A. J. and Knappett J. A. (Editors). IHS BRE Press, 2008. EP93, ISBN 978-1-84806-044-9.2008.
 5. Engels S.: Correlating CPT data to stiffness parameters of sand in FEM.
 6. Praca Magisterska, Delft University of Technology, 2016.
 7. Grabe J., Mahutka K.-P.: Finite-Elemente-Analyse zur Vibrationsram- mung von Pfählen. Bautechnik, t. 82, nr 9, 2005, 632-640. otwiera się w nowej karcie
 8. Hanna T. H.: The measurement of pore water pressures adjacent to a driven pile. Canadian Geotechnical Journal, t. 4, nr 3/1967, 313-325. otwiera się w nowej karcie
 9. Henke S., Grabe J.: Simulation of pile driving by 3-dimensional finite- element analysis. Proceedings of 17th European Young Geotechnical Engineers' Conference, 2006, 215-233.
 10. Krasiński A.: Pale przemieszczeniowe wkręcane: współpraca z niespo- istym podłożem gruntowym. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
 11. Krasiński A., Kusio T.: Pile model tests using strain gauge technology. otwiera się w nowej karcie
 12. Studia Geotechnica et Mechanica, t. 37, nr 3, 2015, 49-52. otwiera się w nowej karcie
 13. Krasiński A., Kusio T.: Comparative model tests of SDP and CFA pile groups in non-cohesive soil. Studia Geotechnica et Mechanica, t. 36, nr 4, 2014, 7-11. otwiera się w nowej karcie
 14. Krasiński A., Kusio T.: Load-settlement characteristics ofpiles working in a group. Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seul 2017. otwiera się w nowej karcie
 15. Kulhawy F. H., Mayne P. W.: Manual on estimating soil properties for foundation design. Electric Power Research Inst., Palo Alto, CA (USA); otwiera się w nowej karcie
 16. Cornell Univ., Ithaca, NY (USA). Geotechnical Engineering Group, 1990. 13. Niekerk W. v: Berekening van op trek belaste alleenstaande palen. Technical report, Plaxis Gebruikersbijeenkomst, 1996. otwiera się w nowej karcie
 17. O'Neill M. W., Vipulanandan C., Ata A., Tan F.: Axial performance of continuous flight auger piles for bearing. Texas Dept. of Transportation report no. 7-3940, t. 2, 1999. otwiera się w nowej karcie
 18. Pham H. D., Engin H. K., Brinkgreve R. B. J., Van Tol A. F.: Modelling of installation effects of driven piles using hypoplasticity. Numerical Methods in Geotechnical Engineering 2010: Proceedings of the 7th European Confer- ence on Numerical Methods in Geotechnical Engineering (Benz T and Nordal S (eds)). CRC Press, Balkema, Leiden, the Netherlands, 2010, 261-266. otwiera się w nowej karcie
 19. Robertson P. K., Cabal K. L.: Guide to cone penetration testing for geo- technical engineering. Gregg Drilling and Testing Inc., USA, 2010, 6-15. 17. Tejchman A.: Nośność i praca pali w grupie, Część I. Badania modelo- we. Archiwum Hydrotechniki, nr 3, 1970.
 20. Tejchman A. F., Model investigations of pile groups in sand, Journal of Soil Mechanics & Foundations Div, t. 99, nr sm2, 1973. otwiera się w nowej karcie
 21. Van Baars S., Van Niekerk W. J., Numerical modelling of tension piles, International symposium on beyond 2000 in computational geotechnics, 1999, 237-246. otwiera się w nowej karcie
 22. Vesić A. S., A Study of Bearing Capacity of Deep Foundations. School of Civil Engineering, Georgia Institute of Technology, 1967. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 142 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi