Analiza numeryczna propagacji fali elektromagnetycznej w konstrukcji podłogi posadowionej na gruncie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza numeryczna propagacji fali elektromagnetycznej w konstrukcji podłogi posadowionej na gruncie

Abstrakt

Popularną techniką wspomagającą interpretację map georadarowych jest modelowanie numeryczne propagacji pola elektromagnetycznego z użyciem metody różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD). W pracy przedstawiono analizy numeryczne przeprowadzone dla konstrukcji podłogi posadowionej na gruncie, która wcześniej została poddana badaniom metodą georadarową. Przeanalizowano modele numeryczne dla konstrukcji idealnej oraz uszkodzonej. Uzyskane wyniki pokazały jakich odbić należy się spodziewać od elementów konstrukcyjnych, a jakich od uszkodzeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Zarys wybranych zagadnień z inżynierii lądowej strony 325 - 332
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Lachowicz J.: Analiza numeryczna propagacji fali elektromagnetycznej w konstrukcji podłogi posadowionej na gruncie// W : Zarys wybranych zagadnień z inżynierii lądowej/ ed. Joanna Bzówka Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016, s.325-332
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi