Analiza obiegów kombinowanych gazowo-parowych na czynniki niskotemperaturowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza obiegów kombinowanych gazowo-parowych na czynniki niskotemperaturowe

Abstrakt

W pracy wykonano analizę obiegów kombinowanych parowo-gazowych z kotłem utylizacyjnym bez dopalania bazujących w układzie parowym na czynnikach niskotemperaturowych. Analizowano obiegi z czynnikami najczęściej stosowanymi w układach ORC (ang. Organic Rankine Cycle) oraz z czynnikami planowanymi do zastosowania w przyszłości. Wyniki porównano z klasycznym układem kombinowanym z kotłem utylizacyjnym gazowo-parowym, w którym czynnikiem jest para wodna. Wyniki obliczeń wykazały, iż możliwe jest wykonanie wysokosprawnego obiegu kombinowanego z czynnikiem niskotemperaturowym, a kanał przepływowy turbozespołu parowego nie odbiega od typowego turbozespołu parowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Systemy, technologie i urządzenia energetyczne : praca zbiorowa pod red. J. Talera. T.II strony 779 - 792
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kamiński B., Piwowarski M.: Analiza obiegów kombinowanych gazowo-parowych na czynniki niskotemperaturowe// Systemy, technologie i urządzenia energetyczne : praca zbiorowa pod red. J. Talera. T.II/ Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s.779-792
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 76 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi