Analiza odcinków generujących straty czasu w transporcie tramwajowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza odcinków generujących straty czasu w transporcie tramwajowym

Abstrakt

W czasie analiz i studiów przedwykonawczych dotyczących budowy nowych i modernizacji istniejących tras tramwajowych, bardzo często zakładane są nierealne czasy przejazdów, które weryfikuje się już po oddaniu linii do eksploatacji i przeprowadzeniu badań obserwacyjnych. Problematyczne wydaje się określenie, przed zakończeniem inwestycji, rzeczywistej prędkości jazdy, jak również strat czasu powstających w miejscach potencjalnych zatrzymań oraz określenie możliwości i wielkości skrócenia czasu jazdy na liniach istniejących. Dotychczasowe, analityczne podejście do obliczeń trakcyjnych, oparte na założeniach stałego przyspieszenia rozruchu i hamowania, wymaga sprawdzenia dla otwartej w 2007 r. w Gdańsku trasy Centrum – Chełm Witosa, gdzie pochylenia podłużne trasy dochodzą do 5,5%. W artykule scharakteryzowano problem niewielkiej prędkości komunikacyjnej tramwajów w Gdańsku, która nie wzrosła pomimo inwestycji infrastrukturalnych. Przedstawiono algorytm obliczania prędkości normatywnej i maksymalnej możliwej do osiągnięcia. Opisano metody badawcze i porównano obliczenia teoretyczne z wynikami badań obserwacyjnych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Komunikacyjny strony 17 - 22,
ISSN: 0033-2232
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Szmagliński J.: Analiza odcinków generujących straty czasu w transporcie tramwajowym// Przegląd Komunikacyjny. -., nr. 6 (2015), s.17-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi