Analiza pojedynczych nierówności toru - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza pojedynczych nierówności toru

Abstrakt

Ocena stanu geometrii toru kolejowego ma istotne znaczenie w procesie jego prawidłowego utrzymania, spokojność jazdy i w dużym stopniu wpływa na koszty cyklu życia. Jakość geometryczna toru może być analizowana w różnych celach, a pomierzone parametry mogą podlegać różnemu stopniowi agregacji. Pojedyncze nierówności toru analizowane są zazwyczaj z uwagi na bezpieczeństwo i służą do planowania napraw w krótkich terminach. Natomiast agregacja pomierzonych parametrów (zazwyczaj odchylenie standardowe) pozwala na planowanie robót w terminach średniookresowych (w rozkładzie jazdy) i budowę modeli predykcji. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji pojedynczych wad na podstawie pomierzonych parametrów opisujących stan geometrii toru kolejowego. Na wybranych przykładach zilustrowano proces wykrywania, interpretacji i prognozy narastania pojedynczych nierówności toru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym strony 114 - 125
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Analiza pojedynczych nierówności toru// Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym/ Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB w Radomiu, 2015, s.114-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi