Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1

Abstrakt

W warunkach polskiej gospodarki i polskiego systemu transportowego najważniejsze znaczenie w przewozach towarów mają transport drogowy, transport kolejowy, transport morski i transport lotniczy. Porty i transport morski odgrywają ważną rolę w rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. O jakości usług portowych świadczy bezpieczeństwo, szybkość i niezawodność, co znacznie obniża koszty przeładunku, a tym samym ma wpływ na globalne koszty logistyczne. W pracy przedstawiono analizę popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe. Opisana została istota procesu transportowego oraz znaczenie transportu morskiego w działalności transportowej i handlu. Opisane zostało znaczenie portów morskich i ich wpływ na usługi transportowo-handlowe. Zostały przedstawione główne czynniki wpływające na popyt przewozów transportowych drogą morską i wodną śródlądową.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Logistyka strony 2539 - 2549,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Królicka A.: Analiza popytu na usługi transportowe morskie i śródlądowe, część 1// Logistyka -,iss. 3 (2015), s.2539-2549
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 274 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi