Analiza porównawcza dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w polskich województwach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza porównawcza dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w polskich województwach

Abstrakt

Istotnym problemem dla pacjentów jest dostępność do usług zdrowotnych. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania metody Data Envelopment Analysis (DEA) do oceny poziomu dostępu do trzech wybranych usług medycznych w polskich województwach: hospitalizacji w szpitalach ogólnych, opieki jednego dnia i zabiegów operacyjnych. Nieparametryczna metoda DEA pozwala na oszacowanie względnej efektywności obiektów opisanych wieloma nakładami i rezultatami. Ze względu na to, że jedno z wejść (udział w populacji osób w wieku 65 lat i więcej) jest poza kontrolą decydentów, wykorzystano model Non-Controllable Variable. Wyniki pozwoliły na ocenę możliwości dostępu do opieki zdrowotnej i określenie kierunków zmian w nieefektywnych województwach w celu osiągnięcia pełnej efektywności. Wyniki potwierdzają przydatność metody DEA do tego typu badań.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 165 - 174,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kujawska J.: Analiza porównawcza dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w polskich województwach// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 402 (2015), s.165-174
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15611/pn.2015.402.16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi