Analiza porównawcza olejów z pirolizy opon oraz pirolizy biomasy, pod względem użyteczności jako paliwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza porównawcza olejów z pirolizy opon oraz pirolizy biomasy, pod względem użyteczności jako paliwa

Abstrakt

Rosnąca niestabilność na tradycyjnych rynkach paliw kopalnych ożywiła zainteresowanie produkcją paliw alternatywnych z biomasy. Piroliza jest obiecującym procesem dla konwersji biomasy odpadowej w użyteczne paliwo płynne. W niniejszej pracy przedstawiono analizę porównawczą olejów z pirolizy opon oraz pirolizy biomasy, pod względem bezpośredniego wykorzystania jako paliwa. Olej z pirolizy opon został dostarczony przez zakład utylizacji opon, natomiast olej z pirolizy biomasy pochodzi z procesu pirolizy zrębków wierzbowych przeprowadzonego w IMP PAN. Analizę przeprowadzono przy użyciu następujących technik badawczych: analizy kalorymetrycznej, analizy elementarnej, ATR-FTIR, TGA-FTIR. Otrzymano następujące wartość opałowe oleju z pirolizy opon i oleju z pirolizy biomasy odpowiednio 45266 kJ/kg i 1238 kJ/kg

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ekoenergetyka - biogaz. - Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego strony 104 - 111
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Klein M., Klein M., Kluska J., Kardaś D.: Analiza porównawcza olejów z pirolizy opon oraz pirolizy biomasy, pod względem użyteczności jako paliwa// Ekoenergetyka - biogaz. - Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego/ ed. red. nauk. A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch. Gdańsk: GSW, 2012, s.104-111
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi