Analiza potencjalnych klastrow high-tech w województwie pomorskim i instrumentów wspierania ich rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza potencjalnych klastrow high-tech w województwie pomorskim i instrumentów wspierania ich rozwoju

Abstrakt

Celem pracy jest sformułowanie założeń odnośnie do polityki samorządowej dotyczącej wspierania przedsiębiorczości środkami publicznymi. Uczestnikami tego przedsięwzięcia są dwie strony, jak następuje:- Podmioty gospodarcze, na ogół w początkowej fazie rozwoju, które w przeciwieństwie do przedsiębiorstw już dobrze usytuowanych na rynku, mają problemy z pokonaniem rozlicznych barier w fazie wzrostowej. - Agendy państwowe, w szczególności samorządowe, stymulujące rozwój danego regionu m.in. poprzez koordynację oraz dystrybucję szeroko pojętych środków wsparcia. Omówiono cele i zagrożenia dla obydwu stron, jak i potrzeby podmiotów i źródła finansowania tych potrzeb, a z drugiej strony zasady i racjonalność wspierania podmiotów środkami publicznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Strategia wsparcia rozwoju klastrów wysokiej technologii w województwie Pomorskim z. 4 strony 47 - 56
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Dyka A., Dzierżanowski M., Koszarek M., Rybacka M., Szultka S.: Analiza potencjalnych klastrow high-tech w województwie pomorskim i instrumentów wspierania ich rozwoju // Strategia wsparcia rozwoju klastrów wysokiej technologii w województwie Pomorskim z. 4/ ed. red. J. Szomburg. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2008, s.47-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi