Analiza praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi i utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć. Identyfikacja luk i rekomendacje dotyczące usprawnień - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi i utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć. Identyfikacja luk i rekomendacje dotyczące usprawnień

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi, utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć, a następnie identyfikacja luk występujących pomiędzy tymi obszarami oraz rekomendacje usprawnień eliminujących te luki.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr XIX, strony 329 - 344,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wilczewski S.: Analiza praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi i utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć. Identyfikacja luk i rekomendacje dotyczące usprawnień// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. XIX., iss. 9cz. III (2018), s.329-344
Bibliografia: test
 1. Analiza praktyk związanych z zarządzaniem projektami informatycznymi i utrzymaniem usług IT i ich wpływu na realne sukcesy przedsięwzięć. Identyfikacja luk i rekomendacje dotyczące usprawnień Bibliografia AXELOS (2016), ITIL® Practitioner Guidance otwiera się w nowej karcie
 2. Badewi A. (2016), The impact of project management (PM) and benefits management (BM) practices on project success: Towards developing a project benefits governance framework, "In- ternational Journal of Project Management", 34(4), ss. 761-778. otwiera się w nowej karcie
 3. Horobet Y., Miłosz M. (2017). Pojęcie, modele i metryki jakości oprogramowania -przegląd, "Journal of Computer Sciences Institute", nr 4, ss. 92-98.
 4. ItSMF, U.K. (2012), ITIL Foundation Handbook, The Stationery Office, Norwich. International Institute of Bussines Analysis (2015), A guide to the Business Analysis Body of Knowledge®, v 3. otwiera się w nowej karcie
 5. Kossmann M. (2013), Requirements management: How to ensure you achieve what you need from your projects, Gower. otwiera się w nowej karcie
 6. Manifesto C.H.A.O.S. (2013), Think Big, Act Small, The Standish Group International Inc. otwiera się w nowej karcie
 7. Niazi M., Mahmood S., Alshayeb M. i in. (2016), Toward successful project management in glob- al software development, "International Journal of Project Management", 34(8), ss. 1553-1567. otwiera się w nowej karcie
 8. Paech B., Kerkow D. (2004), Non-functional requirements engineering-quality is essential [w:] 10th International Workshop on Requirments Engineering Foundation for Software Quality, Ryga, ss. 237-250 . otwiera się w nowej karcie
 9. Project Management Institute (2013), A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) Fifth Edition, Project Management Institute, Newtown Square. otwiera się w nowej karcie
 10. Saini R., Dubey S.K., Rana A. (2011), Analytical study of maintainability models for quality evaluation, "Indian Journal of Computer Science and Engineering", 2(3), ss. 449-454.
 11. Stettina C.J., Kroon E. (2013). Is there an agile handover? an empirical study of documentation and project handover practices across agile software teams [w:] Engineering, Technology and Innovation (ICE) & IEEE International Technology Management Conference, 2013 International Conference, IEEE, ss. 1-12. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi