Analiza problemu zaufania do ontologii dla różnych modeli wnioskowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza problemu zaufania do ontologii dla różnych modeli wnioskowania

Abstrakt

W rzeczywistych systemach zarządzania wiedzą, a przede wszystkim w systemach rozproszonych gromadzących wiedzę z różnych źródeł, problem niepewności i zaufania do ontologii, jak również odpowiedzi udzielanych przez bazy wiedzy nabiera szczególnego znaczenia. Sformalizowanie problemu i przyjęcie właściwego modelu wnioskowaniaw różnych zastosowaniach wymaga szczegółowej analizy. Niniejsza praca podejmuje próbę usystematyzowania tej problematyki. Zaproponowane metody analizy odnoszą się do wykorzystywanej metody wnioskowania oraz specyfiki wymagań względem zaufania, właściwych dla konkretnego zastosowania. Szczególny nacisk położony jest na użycie poszczególnych metod i modeli do ontologii reprezentowanych za pomocą metody kartograficznej - nowej metody wnioskowania z ontologii opartej na DL. Wybrano metodę kartograficzną ze względu na fakt, iż jest ona ukierunkowana na przetwarzanie rzeczywistych ontologii o dużej liczbie osobników, których dane zostały zgromadzone z różnych źródeł internetowych. Oprócz szczegółowego opisania metod rozdział podejmuje również próbę identyfikacji najbardziej obiecujących kierunków rozwoju w ramach opisywanej dziedziny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Bazy Danych, Struktury, Algorytmy, Metody - architektura, metody formalne i eksploracja danych : praca zbiorowa strony 331 - 340
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Zawadzki M.: Analiza problemu zaufania do ontologii dla różnych modeli wnioskowania// Bazy Danych, Struktury, Algorytmy, Metody - architektura, metody formalne i eksploracja danych : praca zbiorowa/ ed. pod red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek Warszawa: WKŁ, 2006, s.331-340
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi