Analiza procesu asymetrycznego walcowania blachy bimetalowej Al-Cu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza procesu asymetrycznego walcowania blachy bimetalowej Al-Cu

Abstrakt

W pracy określono wpływ asymetrii prędkości obwodowej walców na wygięcie blachy bimetalowej Al-Cu. Wprowadzenie asymetrycznego procesu walcowania do wytwarzania blach bimetalowych ma na celu zwiększenie prędkości płynięcia warstwy o większym oporze odkształcenia oraz zwiększenie równomierności rozkładu odkształcenia całkowitego na warstwy pasma. Ponadto w pracy określono optymalne wartości współczynnika asymetrii av, dla których uzyskano proste pasmo bimetalowe. Badania numeryczne przeprowadzono w programie Forge 2D.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA strony 73 - 77,
ISSN: 0137-2335
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rydz D., Skoblik R.: Analiza procesu asymetrycznego walcowania blachy bimetalowej Al-Cu// PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA. -., nr. 201 (2003), s.73-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi