Analiza propagacji sygnałów cyfrowych w koplanarnych liniach transmisyjnych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza propagacji sygnałów cyfrowych w koplanarnych liniach transmisyjnych.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego zjawiska przesłuchu bliskiego i dalekiego końca w strukturze sprzężonych linii koplanarnych z uwzględnieniem wielorodzajowej propagacji fali elektromagnetycznej. Algorytm oparto na wykorzystaniu metody przestrzeni widmowej oraz transformacji Fouriera pomiędzy dzienią czasu i częstotliwości. Poprawność modelowania potwierdzono eksperymentalnie poprzez pomiar napięć przesłuchu w dziedzinie czasu przy pobudzeniu struktury periodyczną falą prostokątną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stefański T., Janiczak B.: Analiza propagacji sygnałów cyfrowych w koplanarnych liniach transmisyjnych.// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi