Analiza przebiegów stanu jałowego w diagnostyce transformatora - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza przebiegów stanu jałowego w diagnostyce transformatora

Abstrakt

Przedstawiono sposoby opracowywania przebiegów zarejestrowanych w stanie jałowym, a następnie sposób wyznaczania parametrów schematu zastępczego. Dokonano analizy wpływu uszkodzeń na zmiany charakterystycznych wielkości zarejestrowanych przebiegów. Stwierdzono możliwość zastosowania porównań tych wielkości do diagnostyki zmian stanu technicznego transformatora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny nr 79, strony 339 - 342,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Matulewicz W., Baran S.: Analiza przebiegów stanu jałowego w diagnostyce transformatora// Przegląd Elektrotechniczny. -Vol. 79., nr. 5 (2003), s.339-342
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi