ANALIZA PRZEBIEGÓW ZMIAN TEMPERATURY CZYNNIKA ROBOCZEGO W CYLINDRZE ORAZ KANALE SPALIN WYLOTOWYCH SILNIKA O ZS DLA POTRZEB DIAGNOSTYCZNYCH - STAN BADAŃ - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA PRZEBIEGÓW ZMIAN TEMPERATURY CZYNNIKA ROBOCZEGO W CYLINDRZE ORAZ KANALE SPALIN WYLOTOWYCH SILNIKA O ZS DLA POTRZEB DIAGNOSTYCZNYCH - STAN BADAŃ

Abstrakt

Charakter przebiegów zmian ciśnienia i temperatury czynnika roboczego w silniku o zapłonie samoczynnym jest istotnym źródłem informacji diagnostycznych. Pozwalają na analizę stanu technicznego zarówno aparatury paliwowej jak i układu cieplno - przepływowego. Dotyczy to zarówno temperatury i ciśnienia gazów w czasie całego cyklu pracy silnika o ZS wewnątrz cylindra, jak i tych samych parametrów dotyczących spalin, rejestrowanych w kanale wylotowym. W niniejszym artykule przedstawiono wymienione powyżej przebiegi, zarówno te o charakterze teoretycznym lub analitycznym, jak i powstałe w rezultacie badań obiektów rzeczywistych. Poddano analizie porównawczej przebiegi teoretyczne i rzeczywiste, w przestrzeni wewnątrzcylindrowej i w kanale spalin wylotowych oraz omówiono przyczyny różnic pomiędzy nimi. Wskazano i omówiono czynniki mające największy wpływ na te różnice. Przeanalizowano przyczyny przesunięcia wartości maksymalnej temperatury względem maksymalnego ciśnienia w obrębie jednego cyklu pracy silnika o ZS.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMAC nr 15, strony 89 - 101,
ISSN: 1231-3998
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Puzdrowska P.: ANALIZA PRZEBIEGÓW ZMIAN TEMPERATURY CZYNNIKA ROBOCZEGO W CYLINDRZE ORAZ KANALE SPALIN WYLOTOWYCH SILNIKA O ZS DLA POTRZEB DIAGNOSTYCZNYCH - STAN BADAŃ// Journal of Polish CIMAC -Vol. 15,iss. 1/8 (2020), s.89-101
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi