Analiza przepływu przez modelową turbinę wodną o osi pionowej w ujęciu dwuwymiarowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza przepływu przez modelową turbinę wodną o osi pionowej w ujęciu dwuwymiarowym

Abstrakt

Sformułowano zadanie proste dla osiowosymetrycznego, stacjonarnego dwuwymiarowego modelu przepływu przez stopień modelowej turbiny wodnej. Przedstawiono układ równań w nowoprzyjętym, krzywoliniowym układzie współrzędnych. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznej przepływu będących ilustracją funkcjonowania programu opartego o sformułowany algorytm oraz przedstawiono wnioski wynikające z porównania symulacji numerycznej przepływu modelem dwuwymiarowym z wynikami badań eksperymentalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
HYDROFORUM 2005 : Hydrauliczne Maszyny Wirnikowe w Energetyce Wodnej i Innych Działach Gospodarki. Zagadnienia techniczne na tle tendencji rozwojowych hydroenergetyki : międzynarodowa konferencja i warsztaty naukowo-techniczne : wybór referatów konferencyjnych = Hydraulic Turbomachines in Hydro Power and other Industrial Applications. Technical problems in the foreground of hydropower development trends : international techno-scientific conference and workshop : selected conference contributions, Kliczków (Poland), 7-9.12.2005 strony 249 - 265
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Banaszek M., Krzemianowski Z.: Analiza przepływu przez modelową turbinę wodną o osi pionowej w ujęciu dwuwymiarowym// HYDROFORUM 2005 : Hydrauliczne Maszyny Wirnikowe w Energetyce Wodnej i Innych Działach Gospodarki. Zagadnienia techniczne na tle tendencji rozwojowych hydroenergetyki : międzynarodowa konferencja i warsztaty naukowo-techniczne : wybór referatów konferencyjnych = Hydraulic Turbomachines in Hydro Power and other Industrial Applications. Technical problems in the foreground of hydropower development trends : international techno-scientific conference and workshop : selected conference contributions, Kliczków (Poland), 7-9.12.2005/ ed. red. Edward Śliwicki, Janusz Steller. Gdańsk: Wydaw. Inst. Maszyn Przepł., 2005, s.249-265
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi