Analiza przybliżonego algorytmu dla problemu szukania drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza przybliżonego algorytmu dla problemu szukania drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym.

Abstrakt

W pracy rozważamy kombinatoryczny problem MERST polegający na szukaniu, dla danego grafu, drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym. Dla ogólnych grafów problem MERST jest NP-trudny. W pracy zaproponowano nową funkcję dobroci dla pewnego przybliżonego algorytmu rozwiązującego powyższy problem i przeprowadzono doświadczenia komputerowe w celu porównania nowej z wcześniej znaną funkcją dobroci.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Dereniowski D.: Analiza przybliżonego algorytmu dla problemu szukania drzewa spinającego o minimalnym uporządkowanym indeksie chromatycznym.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi