Analiza przydatności wybranych współczynników kształtu do oceny podobieństwa do litery - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza przydatności wybranych współczynników kształtu do oceny podobieństwa do litery

Abstrakt

Przedstawiono analizę przydatności wybranych współczynników kształtu w celu zastosowania ich w metodzie oceny podobieństwa kształtu do litery, opartej o segmentację obrazu. Opracowane algorytmy zaimplementowano do ekstrakcji i rozpoznawanie tekstu z obrazów zarejestrowanych kamerą lub aparatem cyfrowym w naturalnym otoczeniu. Rozpoznany tekst może zostać zamieniony na postać mówioną w urządzeniach wspomagających osoby niewidome.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 13, strony 539 - 546,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Pazio M.: Analiza przydatności wybranych współczynników kształtu do oceny podobieństwa do litery// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 13., (2007), s.539-546
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi