Analiza redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na działalność B+R (na przykładzie wybranej uczelni) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na działalność B+R (na przykładzie wybranej uczelni)

Abstrakt

Autor zwraca uwagę na wyjątkowo niskie finansowanie działalności B+R w Polsce na tle innych krajów nowo przyjętych do UE. Przeprowadza analizę redystrybucji tych skromnych środków w skali Polski oraz na przykładzie konkretnej uczelni. Dostrzega dwa charakterystyczne zjawiska, określona jako asymetrie. Pierwsze-dotyczące podziału tych środków między szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe i placówki PAN. Drugie - dotyczące struktury kosztów działalności B+R, zaprezentowane na przykładzie wybranej uczelni. W konkluzji autor formułuje tezę, że ''podwójna asymetria'' nie sprzyja efektywnemu wykorzystaniu środków przeznaczonych na działalność B+R w Polsce, a szkoły wyższe powinny coraz intensywniej zabiegać o środki międzynarodowe przeznaczone na tę działalność.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
RED. ZAGR. ANGIELSKI
ISSN:
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Analiza redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na działalność B+R (na przykładzie wybranej uczelni)// RED. ZAGR. ANGIELSKI. -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi