Analiza ruchowa pojazdów szynowych z uwzględnieniem zmian napięcia na odbieraku prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza ruchowa pojazdów szynowych z uwzględnieniem zmian napięcia na odbieraku prądu

Abstrakt

W artykule zaproponowano metodykę wykonywania analizy ruchowej pojazdów szynowych, która uwzględnia wpływ zmieniającego się napięcia zasilającego pojazd a jego właściwości ruchowe. Wykorzystując model opracowany w programie Simulink wskazano na istotne różnice w czasie przejazdu oraz w wartościach napięcia zasilającego pomiędzy proponowanym sposobem analizy a powszechnie stosowanym podejściem uproszczonym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 29 - 32,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L., Judek S.: Analiza ruchowa pojazdów szynowych z uwzględnieniem zmian napięcia na odbieraku prądu// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 57 (2017), s.29-32
Biblografia: test
  1. Commission Decision of 23 July 2012 amending Decisions 2006/679/EC and 2006/860/EC concerning technical specifications for interoperability (notified under document C(2012) 4984) 2012/464/EU otwiera się w nowej karcie
  2. Szeląg A.: Wpływ napięcia w sieci trakcyjnej 3 kV DC na parametry energetyczno-trakcyjne zasilanych pojazdów. Wydawnictwo Instytutu Naukowo- Wydawniczego "SPATIUM", Radom 2013.
  3. Bartłomiejczyk M., Mirchevski S., Jarzębowicz L., Karwowski K., How to choose drive's rated power in electrified urban transport, Proc. of 19th European Conference on Power Electronics and Applications EPE'2017 ECCE Europe, Warsaw 11-15 Sep. 2017. otwiera się w nowej karcie
  4. Bartłomiejczyk M., Połom M.: Multiaspect measurement analysis of breaking energy recovery. Energy Conversion and Management, vol. 127, November 2016, pp. 35-42. otwiera się w nowej karcie
  5. Lipiński L., Miszewski M.: Performance of EMUs in multiple configuration with limitation on power taken from catenary. in Modern Electric Traction. Vehicles., ed. by K. Karwowski, A. Szeląg, Gdansk University of Technology, Faculty of Electrical and Control Engineering, Gdańsk 2009.
  6. Pawlik M. et al.: Interoperacyjność system kolei Unii Europejskiej. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor. KOW, Warszawa 2015.
  7. PN-EN 50388 Zastosowania kolejowe -System zasilania i tabor -Warunki techniczne koordynacji pomiędzy systemem zasilania (podstacja) i taborem w celu osiągnięcia interoperacyjności.
  8. Skibicki J., Judek S.: Wyznaczanie parametrów elektrycznych trakcyjnego układu zasilania dla złożonych warunków ruchu przy wykorzystaniu programu PSpice. Przegląd Elektrotechniczny. Nr 12/2009, s. 270-273.
  9. Szeląg A., Maciołek T.: A 3 kV DC electric traction system modernization for increased speed and trains power demand -problems of analysis and synthesis. Przegląd Elektrotechniczny nr 3a/2013, s. x-y.
  10. Szeląg A., Mierzejewski L.: Ground transportation systems. [w:] The Encyclopedia of Electrical and Electronic Engineering, Supplement I, John Wiley & Sons Inc., New York 1999. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi