Analiza ruchowa pojazdów szynowych z uwzględnieniem zmian napięcia na odbieraku prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza ruchowa pojazdów szynowych z uwzględnieniem zmian napięcia na odbieraku prądu

Abstrakt

W artykule zaproponowano metodykę wykonywania analizy ruchowej pojazdów szynowych, która uwzględnia wpływ zmieniającego się napięcia zasilającego pojazd a jego właściwości ruchowe. Wykorzystując model opracowany w programie Simulink wskazano na istotne różnice w czasie przejazdu oraz w wartościach napięcia zasilającego pomiędzy proponowanym sposobem analizy a powszechnie stosowanym podejściem uproszczonym.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 29 - 32,
ISSN: 2353-1290
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Jarzębowicz L., Judek S.: Analiza ruchowa pojazdów szynowych z uwzględnieniem zmian napięcia na odbieraku prądu// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. 57 (2017), s.29-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi