Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym w instalacjach technicznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym w instalacjach technicznych

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące analizy ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w cyklu życia w instalacjach technicznych podwyższonego ryzyka w nawiązaniu do odpowiednich norm międzynarodowych i aktualnej literatury przedmiotu. Podkreślono znaczenie definiowania matrycy lub grafu ryzyka w danym systemie technicznym, które odgrywa istotną rolę w określeniu wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (safety integrity level) funkcji związanych z bezpieczeństwem, realizowanych przez systemy elektryczne, elektroniczne, programowalne elektroniczne (E/E/PE) lub przyrządowe systemy bezpieczeństwa SIS (safety instrumented system). Podkreśla się znaczenie ilościowego lub jakościowego modelowania probabilistycznego tych systemów w celu weryfikacji SIL oraz potrzebę oceny proponowanych rozwiązań sprzętowych w odniesieniu do ograniczeń architektonicznych, unikania błędów systematycznych oraz analizy kosztów i efektów rozważanych rozwiązań projektowych. Wymieniono zagadnienia wymagające dalszych pogłębionych badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego strony 13 - 43
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kosmowski K.: Analiza ryzyka i zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym w instalacjach technicznych// W : Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego/ ed. Kazimierz T. Kosmowski Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.13-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi