Analiza sentymentu jako narzędzie monitorowania wyników finansowych przedsiębiorstwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza sentymentu jako narzędzie monitorowania wyników finansowych przedsiębiorstwa

Abstrakt

Media społecznościowe tworzą globalną platformę do dzielenia się interesującymi pomysłami lub nowościami, komentarzami i recenzjami. Stanowią bogate źródło danych do eksploracji opinii w celu pozyskania wcześniej nieznanej i użytecznej wiedzy biznesowej, która umożliwi nie tylko zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta, ale również powinna mieć odzwierciedlenie w finansowych wynikach przedsiębiorstwa. Za główny cel pracy przyjęto zbadanie czy opinie o firmie pozyskane z Facebooka, poddane analizie sentymentu (ang. Sentiment Analysis) są skorelowane z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. W części empirycznej do badania wybrano firmę Adidas, dla której z serwisu społecznościowego Facebook zebrano posty użytkowników w okresie od 1 października 2014 do 30 wrzesień 2017. Stwierdzone korelacje pomiędzy wydźwiękiem opinii użytkowników na temat firmy Adidas a wskaźnikami finansowymi tego podmiotu wyraźnie pokazują, że media społecznościowe pełnią rolę narzędzi, które odpowiednio wykorzystane dzięki stosowaniu social listeningu, przyniosą korzyści finansowe przedsiębiorstwu.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 945 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie strony 125 - 139,
ISSN: 1733-2486
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Baj-Rogowska A.: Analiza sentymentu jako narzędzie monitorowania wyników finansowych przedsiębiorstwa// Przedsiębiorczość i Zarządzanie -,nr. 12/ 1 (2019), s.125-139
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 298 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi