Analiza spostrzeżeń podczas audytów w przedsiębiorstwach z branży spożywczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza spostrzeżeń podczas audytów w przedsiębiorstwach z branży spożywczej

Abstrakt

Analizowano dane z 54 przedsiębiorstw potwierdzających zgodność z wdrożonym systemem ISO 22000 w latach 2005–2013 przez jednostkę certyfikującą DNV GL–BA. Przedstawiono najczęściej spotykane kategorie niezgodności stwierdzane podczas audytów certyfikujących w przedsiębiorstwach należących do łańcucha żywnościowego. Przeanalizowano występujące problemy wpływające na bezpieczeństwo żywności podczas procesu produkcyjnego. Obliczono procentowy udział spostrzeżeń przypisanych do jednej z pięciu kategorii niezgodności. Stwierdzono 1881 spostrzeżeń dotyczących systemu ISO 22000. Wykazano 4% działań godnych uwagi. Zalecono wykonanie obserwacji w ilości 45% i przeanalizowanie możliwości doskonalenia (23%). Stwierdzono 27% niezgodności kategorii 2 oraz 1% kategorii 1. Zasadnicze problemy dotyczyły realizacji systemów GMP i GHP.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni strony 106 - 111,
ISSN: 1644-1818
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Brodnicka E., Szpakowska M.: Analiza spostrzeżeń podczas audytów w przedsiębiorstwach z branży spożywczej// Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. -., nr. 88 (2015), s.106-111
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi