Analiza stateczności i nośności granicznej kratownicy ze stężeniami - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza stateczności i nośności granicznej kratownicy ze stężeniami

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawione są wyniki badań eksperymentalnych i analiz nume-rycznych modelu typowej kratownicy w skali 1/4. Przeprowadzono analizę stateczności i nie-liniową analizę statyczną dla modelu powłokowego konstrukcji. Analiza stateczności została również przeprowadzona dla modelu prętowego. W analizie nieliniowej uwzględniono nieli-niowość geometryczną i materiałową. Przedstawione zostały zależności między sztywnością stężeń, a obciążeniem kratownicy. Wyznaczone zostały również współczynniki długości wy-boczeniowych pasa ściskanego w przypadku zastosowania sztywnych stężeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska nr Z. 59, strony 169 - 176,
ISSN: 0209-2646
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Krajewski M., Iwicki P.: Analiza stateczności i nośności granicznej kratownicy ze stężeniami// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. -Vol. Z. 59., nr. nr 3/2012/II (2012), s.169-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi