Analiza sygnału mowy w foniatrii - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza sygnału mowy w foniatrii

Abstrakt

Praca zawiera opis algorytmów analizy sygnału mowy opracowanych do zastosowań medycznych. Mają one znaczenie wspomagające w diagnostyce schorzeń krtani, objawiających się jako np. chrypka, dwugłos oraz nieprawidłowa artykulacja tonu krtaniowego (głos drżący). Opisano algorytmy służące do ekstrakcji tonu krtaniowego (parametr F0 i jego przebieg zmienności w czasie) oraz do wygładzania widma (np. do estymacji parametrów formantowych lub do wyodrębnienia składowych harmonicznych tonu krtaniowego). Przykładowe wyniki porównano z wykresami obrazującymi zmienność czasowo-częstotliwościową (spektrogramami). Opisano także algorytmy tworzące histogram dla parametru F0 (intonogram) oraz obliczające wskaźniki jitter i shimmer. Przykładowe wyniki porównano z parametrami otrzymanymi na podstawie funkcji autokorelacji dla głosek dźwięcznych. Algorytmy te zostały zaimplementowane w ramach komputerowego analizatora mowy patologicznej. Na podstawie przedstawionych badań można oczekiwać stworzenia w przyszłości nowych obiektywnych miar obejmujących różnorodne patologie związane z narządami mowy (także w przypadku osób niedosłysząch), oraz w oparciu o te parametry, odpowiedniego systemu eksperckiego, służącego do wspomagania diagnostyki mowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 85 - 92,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek A.: Analiza sygnału mowy w foniatrii// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr. 22 (2006), s.85-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi