Analiza szumu elektrochemicznego z wykorzystaniem transformacji falkowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza szumu elektrochemicznego z wykorzystaniem transformacji falkowej

Abstrakt

Technika szumu elektrochemicznego (EN) od lat wzbudza zainteresowanie badaczy jako cenne narzędzie do bezinwazyjnego monitorowania zjawisk korozyjnych. Znaczenie omawianej metody wzrosło w ostatnich latach w związku z rozwojem nowych algorytmów obliczeniowych jak również z wzrastającą ustawicznie jakością układów cyfrowej akwizycji danych. W pracy przedstawione zostało wykorzystanie jednej z nowoczesnych metod analizy sygnałów do oceny intensywności korozyjnego zaatakowania wżerowego. Wykorzystanie przez autorów przekształcenia falkowego umożliwiło stwierdzenie liniowej korelacji pomiędzy ubytkami mas korodujących próbek a parametrem falkowego rejestru elektrochemicznego szumu prądowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 163 - 166,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Zieliński A.: Analiza szumu elektrochemicznego z wykorzystaniem transformacji falkowej// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.163-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi