Analiza teoretyczna zagęszczania nawodnionych gruntów ziarnistych metodą mikrowybuchów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza teoretyczna zagęszczania nawodnionych gruntów ziarnistych metodą mikrowybuchów

Abstrakt

Opisano mechanizmy zagęszczania, przytoczono przykłady zastosowania zagęszczania gruntów metodą mikrowybuchów. Analizę teoretyczną oparto na propagacji fali uderzeniowej wywołanej kulistym ładunkiem wybuchowym umieszczonym w nieograniczonej półprzestrzeni. Sformułowano podstawowe równania wyjściowe i warunki brzegowo-początkowe przyjęte do rozwiązania. Rozwiązanie numeryczne obejmuje określenie: promienia kulowego otworu zagęszczającego, promienia obszaru zagęszczenia oraz średniego stopnia zagęszczania zagęszczonego obszaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki : konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego. strony 59 - 82
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Dembicki E.: Analiza teoretyczna zagęszczania nawodnionych gruntów ziarnistych metodą mikrowybuchów// Teoretyczne i praktyczne aspekty geotechniki : konferencja naukowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Macieja Gryczmańskiego./ Gliwice: Wydaw. Politech. Śl., 2007, s.59-82
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi