Analiza termodynamiczna niskoemisyjnego obiegu turbiny gazowo-parowej z zastosowaniem oksyspalania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza termodynamiczna niskoemisyjnego obiegu turbiny gazowo-parowej z zastosowaniem oksyspalania

Abstrakt

W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną modyfikacji bloku gazowego w niskoemisyjny obieg turbiny gazowo-parowej z zastosowaniem oksyspalania. Analiza termodynamiczna obiegu cieplnego przed i po modyfikacji została przeprowadzona za pomocą kodu numerycznego typu CFM. Obiegiem wyjściowym dla przeprowadzonych obliczeń jest obieg turbiny GT8C pracującej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie, zachowując sprawności podstawowych urządzeń, przeanalizowano wpływ modyfikacji układu turbiny gazowej na parametry eksploatacyjne obiegu cieplnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne Technologie i Konwersja Energii strony 403 - 410
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Ziółkowski P.: Analiza termodynamiczna niskoemisyjnego obiegu turbiny gazowo-parowej z zastosowaniem oksyspalania// Współczesne Technologie i Konwersja Energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wyd. Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.403-410
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi