Analiza uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej

Abstrakt

W pracy zastosowano metodę charakterystyk do analizy zjawiska uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej. Model matematyczny zjawiska w przewodach zamkniętych stanowi układ dwóch równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu typu hiperbolicznego. Równania te rozwiązano metodą charakterystyk z uwzględnieniem odpowiednich warunków brzegowych. W końcowej części pracy zamieszczono przykład obliczeniowy, który dotyczy analizy uderzenia hydraulicznego w sieci pierścieniowej składającej się z 17 pierścieni, 33 węzłów i 48 przewodów. Wyniki obliczeń w wybranych przekrojach przewodów przedstawiono w formie graficznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wichowski R.: Analiza uderzenia hydraulicznego w sieci wodociągowej pierścieniowej// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi