Analiza układów przekształtnikowych w systemach bezstykowego przesyłania energii elektrycznej do pojazdu trakcyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza układów przekształtnikowych w systemach bezstykowego przesyłania energii elektrycznej do pojazdu trakcyjnego

Abstrakt

Przekształtniki energoelektroniczne umożliwiają budowę systemu przekazywania energii elektrycznej z jednego obwodu do drugiego na drodze indukcyjnej bez połączenia między nimi. Wstępna analiza takiego układu wykazała, że możliwe jest przesyłanie energii wystarczającej do zasilenia pojedynczego pojazdu poprzez układ cewek powietrznych o sła-bym sprzężeniu magnetycznym. Zapewnienie odpowiedniej wydajności energetycznej przy najlepszej sprawności wymaga, aby pracował on w stanie rezonansu przy częstotliwości rzędu setek kiloherców. Takie warunki zasilania zapewnić może tylko zastosowanie odpowiedniej struktury i elementów energoelektronicznych przekształtnika, właściwy dobór wartości i kon-figuracji pojemności kompensujących, sygnałów sprzężeń zwrotnych i metody ich przesyła-nia do układu sterowania.Referat dotyczy wskazania, na podstawie analizy teoretycznej oraz badań symulacyj-nych, najbardziej wydajnej pod względem energetycznym struktury głównego obwodu rezo-nansowego oraz zasilającego ten układ falownika napięcia. Ze względu na specyficzne wa-runki pracy układu oraz w celu minimalizacji strat energii w wysokoczęstotliwościowym fa-lowniku, wskazane jest zastosowanie przekształtnika rezonansowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Judek S., Karwowski K.: Analiza układów przekształtnikowych w systemach bezstykowego przesyłania energii elektrycznej do pojazdu trakcyjnego// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi