Analiza właściwości impregnatów stosowanych do zabezpieczania powierzchni betonowych przed wnikaniem oleju mineralnego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza właściwości impregnatów stosowanych do zabezpieczania powierzchni betonowych przed wnikaniem oleju mineralnego.

Abstrakt

W pracy dokonano analizy materiałów impregnacyjnych zabezpieczających przed wnikaniem oleju. Przedstawiono wyniki badań wpływu olejów na wybrane parametry betonu oraz numeryczną symulację transportu oleju w betonie. Sporządzono ok. 180 impregnatów, spośród których wytypowano kompozycje spełniajace okreslone kryteria między innymi lepkość,gęstość, głębokość wnikania w powierzchnię betonu. W ocenie efektywności nowych środków ochronnych przeprowadzono porównanie własności fizycznych próbek impregnowanych oraz nieimpregnowanych, które poddano działaniu środowiaka agresywnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi