Analiza właściwości sonaru z falą ciągłą i modulacją kodową - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza właściwości sonaru z falą ciągłą i modulacją kodową

Abstrakt

Sonary z falą ciągłą, w odróżnieniu od sonarów impulsowych, mogą być wykorzystywane do quasi ciągłej obserwacji celów oraz jako ciche sonary trudno wykrywalne przez obce systemy nasłuchu (sonary przechwytujące). W sonarach z falą ciągłą stosowana jest zwykle liniowa modulacja częstotliwości, której negatywnym skutkiem są błędy oceny odległości celów, spowodowane efektem Dopplera. W celu ich redukcji autorzy zaproponowali użycie modulacji kodowej, w której elementy kodu reprezentowane są przez sygnały z hiperboliczną modulacją częstotliwości. Przeprowadzone badania symulacyjne wykazały skuteczność takiego rozwiązania. Znaczna redukcja błędów oceny odległości związana jest jednak z pogorszeniem niektórych parametrów sonaru, takich jak zasięg, rozdzielczość wgłębna i poziom listków bocznych sygnału wyjściowego, wpływający niekorzystnie na prawdopodobieństwo fałszywego alarmu. W tym artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych nad związkami zachodzącymi między parametrami sygnałów kodowych, a wymienionymi parametrami eksploatacyjnymi sonaru. Mogą być one wykorzystywane do optymalizacji rozwiązań sonarów o różnym przeznaczeniu i zróżnicowanych cechach użytkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Postępy Akustyki 2016/Advances in Acoustics strony 485 - 498
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Jedel A., Marszal J., Salamon R.: Analiza właściwości sonaru z falą ciągłą i modulacją kodową// Postępy Akustyki 2016/Advances in Acoustics/ ed. Mirosław Meissner Warszawa: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Warszawski, 2016, s.485-498
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi