ANALIZA WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OLEJU I GAZU, POWSTAJĄCYCH W PROCESIE PIROLIZY OPON SAMOCHODOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

ANALIZA WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OLEJU I GAZU, POWSTAJĄCYCH W PROCESIE PIROLIZY OPON SAMOCHODOWYCH

Abstrakt

Praca dotyczy opracowania metody zagospodarowania produktów (oleju i gazu) powstających w procesie pirolizy opon samochodowych. W pierwszej części rozprawy doktorskiej przedstawiono charakterystykę opon samochodowych. Opisano proces pozyskiwania i obrotu tymi odpadami, a także aspekty prawne, m.in. dyrektywy unijne dotyczące tej tematyki. Następnie zaprezentowane zostały, stosowane w Polsce i na świecie, metody utylizacji i zagospodarowania zużytych opon samochodowych. Szczegółowo opisano proces pirolizy opon samochodowych oraz zaprezentowano kilka istniejących instalacji do jego realizacji. W części doświadczalnej zaprezentowano wyniki badań właściwości fizykochemicznych oleju popirolitycznego oraz gazu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi