Analiza wpływu ładowania pojazdów elektrycznych na dynamikę dobowego obciążenia systemu elektroenergetycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wpływu ładowania pojazdów elektrycznych na dynamikę dobowego obciążenia systemu elektroenergetycznego

Abstrakt

W artykule dokonano analizy możliwego wpływu ładowania samochodów elektrycznych na dynamikę zmian obciążenia dobowego systemu elektroenergetycznego. Oceniono możliwe zmiany kształtu wykresu dobowego, gdyby 5% użytkowanych samochodów zastąpić samochodami elektrycznymi. Analizie zostały poddane dwa warianty współpracy samochodów z systemem: G2V (proste ładowanie samochodów) oraz V2G (wykorzystanie możliwości oddawania energii do sieci). W artykule zaprezentowano wpływ samochodów na tzw. gradienty obciążeń, czyli szybkość narastania lub spadku obciążenia na granicach stref czasowych.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 29 - 32,
ISSN: 2353-1290
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Stahl W., Bućko P.: Analiza wpływu ładowania pojazdów elektrycznych na dynamikę dobowego obciążenia systemu elektroenergetycznego// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., iss. 62 (2019), s.29-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi