Analiza wpływu uderzenia wózka widłowego na zachowanie się elementów konstrukcji stalowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wpływu uderzenia wózka widłowego na zachowanie się elementów konstrukcji stalowych

Abstrakt

Problem zderzeń jezdniowych środków transportu z elementami konstrukcji nośnej jest tematem wielu badań, zarówno numerycznych jak i eksperymentalnych. Odsłonięte słupy na podziemnych parkingach, słupy wewnętrzne w pomieszczeniach magazynowych, zewnętrzne słupy budynków usytuowanych blisko drogi są narażone na uderzenie poruszających się pojazdów. Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy numerycznej zachowania się w budynku słupa poddanego uderzeniu wózka widłowego. Model numeryczny, zaimplementowany za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES) oraz analiza modalna i dynamiczna, zostały wykonane w programie MSC Marc 2008. W opisie własności materiału uwzględniono jego nieliniowość oraz wrażliwość na efekt prędkości odkształceń. W pierwszym etapie badań, w celu wyznaczenia postaci drgań własnych konstrukcji oraz wartości naturalnych częstotliwości dla tych postaci, wykonano analizę modalną. Następnie przeprowadzono analizę dynamiczną dla słupa poddanego uderzeniu. Wyniki analizy numerycznej pokazują, iż fakt uwzględnienia efektu prędkości odkształceń ma znaczący wpływ na odpowiedź konstrukcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Aktualne badania i analizy z Inżynierii Lądowej : prace naukowe doktorantów strony 661 - 668
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Sołtysik B.: Analiza wpływu uderzenia wózka widłowego na zachowanie się elementów konstrukcji stalowych// W : Aktualne badania i analizy z Inżynierii Lądowej : prace naukowe doktorantów/ ed. pod red. J. Bzówka Gliwice: Politechnika Śląska, 2013, s.661-668
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi