Analiza wpływu usytuowania stężeń na siły wewnętrzne w słupach żelbetowej hali prefabrykowanej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wpływu usytuowania stężeń na siły wewnętrzne w słupach żelbetowej hali prefabrykowanej

Abstrakt

Przedstawiono wpływ usytuowania stężeń prętowych na siły wewnętrzne elementów wsporczych dwunawowej hali żelbetowej wykonanej z prefabrykatów. Wykonano analizę porównawczą pięciu modeli hal tj. jednego bez stężeń oraz czterech z różnie usytuowanym systemem stężeń. Odpowiednio usytuowane stężenia powodują zmniejszenie wartości sił wewnętrznych (momentów) szczególnie w słupach wewnętrznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 142 - 145,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Butowt K., Nagrodzka-Godycka K.: Analiza wpływu usytuowania stężeń na siły wewnętrzne w słupach żelbetowej hali prefabrykowanej// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 3 (2018), s.142-145
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi