Analiza wpływu względnej długości łożyska na zmęczeniowe obciążenie warstwy ślizgowej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wpływu względnej długości łożyska na zmęczeniowe obciążenie warstwy ślizgowej.

Abstrakt

W pracy na podstawie przeprowadzonych obliczeń przeanalizowano wpływ stosunku L/D (szerokości panwi do jej średnicy) na wymuszenia w łożyskowym węźle badawczym reakcyjnej maszyny zmęczeniowej SMOK. Oszacowano zmiany maksymalnej wartości ciśnienia hydrodynamicznego i minimalnej grubości filmu olejowego w łożysku w przedziale wartości L/D interesującym z uwagi na testy zmęczeniowe warstw ślizgowych w łożyskach poprzecznych, prowadzone w laboratorium tribologicznym Politechniki Gdańskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA strony 685 - 694,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sikora J.: Analiza wpływu względnej długości łożyska na zmęczeniowe obciążenie warstwy ślizgowej. // TRIBOLOGIA. -., nr. 2(182) (2002), s.685-694
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi