Analiza wyboru czynnika niskotemperaturowego do siłowni Kogeneracji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Analiza wyboru czynnika niskotemperaturowego do siłowni Kogeneracji

Abstrakt

W niniejszej pracy analizie numerycznej poddano obieg ORC, działający z wykorzystaniem grupy czynników niskowrzących suchych oraz mokrych. Rozważono dwie konfiguracje układu. Obieg z regeneracją ciepła dla czynników suchych: fc72, hfe7100, R134a, R227ea, R245fa, R423a, R600a oraz obieg bez regeneracji ciepła dla czynników mokrych R11, R12, R134a, R718. Obliczenia dokonane zostały przy założeniu wymaganej mocy cieplnej Q=50 kW, w dwóch wariantach minimalnej temperatury czynnika niskowrzącego przed skraplaczem (t=50 lub 95 ℃) . W dalszym etapie zwrócono uwagę na główne parametry konstrukcyjne osiowej turbiny stanowiącej główny element układu.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersje energii strony 191 - 204
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Stępniak D.: Analiza wyboru czynnika niskotemperaturowego do siłowni Kogeneracji// Współczesne technologie i konwersje energii/ ed. Jan Szantyr Gdańsk: Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny, 2013, s.191-204
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi